miercuri, 22 ianuarie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7358,4 ha
Intravilan: 1219,7 ha
Extravilan: 6138,7 ha
Populatie: 22000
Gospodarii: 8536
Nr. locuinte: 12141
Nr. gradinite: 13
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 6
Numele localitatilor aflate in administratie: Jupa
Asezarea geografica:
Municipiul Caransebeş este situat în extremitatea de Nord a culuarului depresionar Timiş- Cerna care delimitează Carpaţii Meridionali (grupa Godeanu-Retezat) de Munţii Banatului
N - feroviar, rutier, aeroport
Distanţe: 41 km Reşiţa, 39 km Lugoj, 100 km Timiş
Activitati specifice zonei:
Pomicultură
Zootehnie
Silvicultură
Prelucrarea lemnului
Activitati economice principale:
Agricultură axată pe pomicultură şi creşterea animalelor
Industria bazată pe prelucrarea lemnului şi prelucrarea metalelor
Meşteşuguri, activităţi comerciale
Transporturi: rutiere, feroviare
Obiective turistice:
Staţiunea "Muntele Mic" Masiv Munţii Ţarcu - Retezat
Zona climaterică Parc Teiuş
Situl arheologic Castrul Roman "Tibiscum" (nord de Jupa)
Muzeul judeţean de istorie şi etnografie
Turnul lui Ovid
Case memoriale
Parcul "Teiuş" cu orăşelul copiilor şi complexul sculpturilor în lemn
Parcul şi statuia Gen. I. Dragalina
Edificii de patrimoniu (Primăria, Liceul "Traian Doda" ş.a.)
Catedrala "Sf. Gheorghe"
Catedrala episcopală "Învierea domnului"
Primăria construită în anul 1903 în stil neobaroc
Biserica romano-catolică
Liceul teoretic "Traian Doda" cu statuia "Pro Patria"
Împrejurimile montane (Masivul Godeanu-Ţarcu-Muntele Mic)
Evenimente locale:
Zilele Cetăţii (a doua decadă a lunii septembrie)
"Ruga la oraş" (prima săptămână după Paşte)
"Toamna la gugulani" (octombrie)
Expoziţia de caricatură "Ştefan Popa Popa&
39;s"
Facilitati oferite investitorilor:
Condiţii naturale prielnice
Mod feroviar şi rutier important(magistrala feroviară Bucureşti- Timişoara, magistrala rutieră E 70)
Trenuri în extravilan la preţuri avantajoase, operativitate în întocmirea documentelor de vânzare-cumpărare şi în eliberarea autorzaţiilor de construire
Facilităţii în achitarea taxelor şi impozitelor
Proiecte de investitii:
Extinderea zonei rezidenţiale
Blocuri de locuinţe sociale şi ANL
Lucrări edilitare şi de amenajare urbană, cofinanţării la proiecte europene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu